Aktualizacja

AKTUALIZACJA  TESTERA PDL

Wraz z zakupem testera  serii PDL użytkownik nabywa praw do rocznej subskrypcji na aktualizacje oprogramowania SUN, licząc od dnia rejestracji. Aktualizacja podobnie jak rejestracja odbywa się z pomocą programu  narzędziowego  ShopStreamConnect  do pobrania z strony producenta (https://eu.sun-workshopsolutions.com/pl/node/1291).

AKTUALIZACJA  – VIDEO INSTRUKTAŻOWE

UWAGI

  • Należy pamiętać aby tester był podłączony do prądu za pomocą dostarczonego zasilacza przez cały czas trwania procesu rejestracji lub aktualizacji.
  • Należy używać wyłącznie najnowszej wersji oprogramowania ShopStreamConnect w języku polskim!
  • Wyłącz automatyczne przechodzenie komputera w stan uśpienia
  • Zaleca się wykonanie kopii zapasowej karty pamięci przed aktualizacją. Ukryte błędy zapisu karty uSD mogą uniemożliwić poprawną aktualizację

 

W zależności od modelu testera aktywna subskrypcja  gwarantuje dostęp do funkcji sieciowych  (wymagane połączenie bezprzewodowe). W przypadku nieprzedłużenia subskrypcji na aktualizacje tester pozostaje funkcjonalny z wyjątkiem dostępu do  części usług sieciowych. Po zakończeniu rocznej  subskrypcji oprogramowanie wyświetla stosowny komunikat.

Aby sprawdzić status subskrypcji podłącz tester do komputera i w programie ShopStreamConnect wybierz zakładkę  „informacje o systemie”

STATUS SUBSKRYPCJI   – VIDEO INSTRUKTAŻOWE