Regulamin

Wsparcie techniczne jest świadczone użytkownikom (osobom / firmom), które zakupiły tester diagnostyczny przez sieć autoryzowanych dystrybutorów SUN DIAGNOSTICS  w Polsce przez 1 rok od daty rejestracji urządzenia. Usługa dotyczy tylko tych urządzeń, które użytkowane są na terenie Polski. Po okresie 1 roku przedłużenie dostępu do wspacia jest płatne zgodnie z cennikiem operatora wsparcia.

Personel obsługujący wsparcie ma prawo zweryfikować użytkownika testera na podstawie numeru seryjnego urządzenia, daty jego nabycia, nazwy dystrybutora, od którego urządzenie zostało zakupione oraz innych danych podanych w trakcie rejestracji urządzenia. W uzasadnionych przypadkach personel świadczący usługi wsparcia ma prawo do żądania kopii dowodu zakupu sprzętu od użytkownika.

Użytkownik, który chce skorzystać z pomocy wsparcia powinien ponadto podać podstawowe informacje:

 • o posiadanej wersji oprogramowania,
 • rzeczowy opis problemu,
 • informacje o komunikatach błędów (jeśli takowe się pojawiają).
 • Obowiązują zasady rejestracji producenta oprogramowania (rejestracja on-line) 

Wsparcie techniczne telefoniczne

 • POMOC TELEFONICZNA jest dostępna pod dedykowanym numerem telefonu (koszt połączenia jak na nr stacjonarny) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych) od godz. 9 do godz. 17 czasu środkowoeuropejskiego.
 • Wsparcie telefoniczne przeznaczone jest dla użytkowników testerów PDL5500, PDL5600 oraz PDL8000 (pomoc bezpośrednia lub telefon zwrotny w ciągu maks. jednego dnia roboczego , zwykle 4 godziny).

Wsparcie techniczne on-line

 • Aktywny system informacyjny za pomocą poczty elektronicznej (email) dla użytkowników PDL3000, PDL3200, PL4000, PDL4100 PDL5500, PDL5600 oraz PDL800 (dostęp “on-line” do statusu zgłoszenia).
 •  Email  zwrotny w przeciągu 48 godzin.(liczonych dla dni roboczych)
 • Dedykowany adres e-mail wsparcia SUN
 • WSPARCIE ON-LINE

 

 

Czego dotyczy wsparcie techniczne?

 • Zakres wsparcia technicznego uzależniony jest od funkcjonalności poszczególnych urządzeń diagnostycznych i dotyczy tylko i wyłącznie tych funkcji, które są dostępne w danym urządzeniu i posiadanej przez użytkownika wersji oprogramowania.
 • Informacje o dacie nabycia i utraty SUN.

W szczególności usługi wsparcia nie zawierają:

 • doradztwa w zakresie napraw jakichkolwiek pojazdów przez telefon lub innej  formie,
 • serwisowania (napraw) testerów diagnostycznych,
 • doradztwa w zakresie funkcji testera diagnostycznego związanych z obsługą systemów zabezpieczeń i bezpieczeństwa aktywnego. (w szczególności kodowanie kluczyków, wymiana immobilizera itp., rekonfiguracji modułu poduszek, napinaczy pasów i kurtyn powietrznych), obsługi pojazdów VAG i BMW w trybie zaawansowanym

Dostawca wsparcia w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za żadne przypadkowe, następujące w konsekwencji czy niebezpośrednie straty, w tym uszkodzenia pojazdów diagnozowanych i naprawianych przez użytkowników końcowych z użyciem wspieranych produktów, nawet w przypadku, gdy użytkownik  nie był ostrzeżony o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń. Jakiekolwiek roszczenia związane z użytkowaniem zakontraktowanych produktów powinny być kierowane do przedstawicieli producenta w Polsce.

 

INFORMACJE DODATKOWE

e-mail wsparcia urządzeń JALTEST (sat@jaltest.com)*  

e-mail międzynarodowego wsparcia Snap-on (SOETechSupportCE@snapon.com.)*

*w języku angielskim