Brak dostępu do usług sieciowych (biuletyny serwisowe)

Biuletyny serwisowe działają tylko przy aktywnym połączeniu internetowym oraz aktywnej licencji. Połącznie z siecią wifi można nawiązać i  sprawdzić w menu narzędziowym testera (NARZĘDZIA/USTAWIENIA/KONFIGURUJ WIFI. W prawym górny rogu ekranu znajdują się ikony aktywacji/dezaktywacji modułu WIFI oraz testu połączenia z usługami sieciowymi  SUN

Aby wszystkie usługi działały prawidłowo oprogramowanie  musi prawidłowo zakończyć wszystkie 5 kroków testowych (na zielono)