Komunikat aktualizacji ShopStreamConnect

Komunikat oprogramowania ShopStreamConnect informujący o potrzebie uruchomienia tej aplikacji z uprawnieniami administratora komputera PC z systemem MS WINDOWS. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę SSC na pulpicie komputera i wybierz „uruchom jako administrator”