Niemożliwe połączenie z usługami w chmurze

Aby skonfigurować usługę połączenia w chmurze tester  musi być połączony z internetem poprzez WIFI.  Sprawdź czy WIFI jest włączone i czy masz aktywne połącznie sieciowe. Dla skonfigurowanego połączenia ekran „POŁAĆZ Z USŁUGAMI w CHMIRZE  testera będzie zawierał unikalne informacje dla  konta w usłudze ALTUSDRIVE