Obsługa Security Gateway

 

Dostęp do takiego systemu pojazdu grupy FCA wymaga autoryzacji producenta pojazdu, oraz urządzenia diagnostycznego (testera), które jest kompatybilne z tym systemem. W grupie testerów SUN kompatybilnymi urządzeniami są  PDL 3200, PDL 4100, PDL 5500, PDL 5600 oraz PDL 8000.

Kolejne kroki jakie należy wykonać w celu uzyskania dostępu do Security Gateway:  

  1. Upewnij się, że posiadasz kompatybilny tester z wersją oprogramowania 20.4.
  2. Uzyskaj autoryzację producenta pojazdu poprzez utworzenia konta użytkownika na serwerze producenta https://www.technicalinformation.fiat.com/tech-info-web/web/index.do?request_locale=pl. Użytkownik tworzy konto samodzielnie, należy pamiętać, że wymagane jest posiadania tzw. Euronip. Po utworzeniu konta będzie ono oczekiwać na weryfikacje i akceptację. Czas oczekiwania może wynieść nawet 2 tygodnie. Po akceptacji użytkownik otrzymuje swoje dane autoryzacyjne (login i hasło) pocztą email. Zanotuj je, aby ich nie zapomnieć.
  3. Wykup dostęp do systemu FCA, dostęp wykupuje się na serwerze producenta (link jw) na jeden dzień, miesiąc czy rok.
  4. Załóż swoje konto na w chmurze Snap-on Cloud altusdrive.com.
  5. Przypisz swój tester PDL do swojego konta w chmurze  altusdrive.com.
  6. Wprowadź dla przypisanego testera w chmurze dane autoryzacyjne (login i hasło) otrzymane od producenta FCA.
  7. Pamiętaj o tym, że Twój tester musi być podłączony do sieci wi-fi, aby móc pracować z systemami Security Gateway.

Zachęcamy do wejścia na specjalnie przygotowaną stronę internetową, gdzie dokładnie wyjaśnione są zasady korzystania z systemu Security Gateway https://www.snapon.com/gateway/eu-pl