Zakończenie Subskrypcji

Oprogramowanie informuje zakończeniu rocznego dostępu do serwera aktualizacji oprogramowania. Urządzenie pozostaje funkcjonalne (z wyjątkiem usług internetowych). Komunikat wygasa po ok 2 minutach. Po kilku dni można zamknąć komunikat od razu za pomocą przycisku „HOME” i potwierdzeniu aktywnej diagnozy pojazdu przyciskiem Y.

UWAGA: Urządzenie na które nie pobrano wszystkich opłaconych aktualizacji może pokazywać ten komunikat pomimo wciąż  aktywnej subskrypcji/licencji. Stan subskrypcji można zweryfikować za pomocą programu ShopStreamConnect (informacje o systemie).