Obsługa Security Gateway

 

Dostęp do takiego systemu pojazdu grupy FCA wymaga autoryzacji producenta pojazdu, oraz urządzenia diagnostycznego (testera), które jest kompatybilne z tym systemem. W grupie testerów SUN kompatybilnymi urządzeniami są  PDL 3200, PDL 4100, PDL 5500, PDL 5600 oraz PDL 8000.

Kolejne kroki jakie należy wykonać w celu uzyskania dostępu do Security Gateway:  

  1. Upewnij się, że posiadasz kompatybilny tester z wersją oprogramowania 20.4.
  2. Uzyskaj autoryzację producenta pojazdu poprzez utworzenia konta użytkownika na serwerze producenta https://www.technicalinformation.fiat.com/tech-info-web/web/index.do?request_locale=pl. Użytkownik tworzy konto samodzielnie, należy pamiętać, że wymagane jest posiadania tzw. Euronip. Po utworzeniu konta będzie ono oczekiwać na weryfikacje i akceptację. Czas oczekiwania może wynieść nawet 2 tygodnie. Po akceptacji użytkownik otrzymuje swoje dane autoryzacyjne (login i hasło) pocztą email. Zanotuj je, aby ich nie zapomnieć.
  3. Wykup dostęp do systemu FCA, dostęp wykupuje się na serwerze producenta (link jw) na jeden dzień, miesiąc czy rok.
  4. Załóż swoje konto na w chmurze Snap-on Cloud altusdrive.com.
  5. Przypisz swój tester PDL do swojego konta w chmurze  altusdrive.com.
  6. Wprowadź dla przypisanego testera w chmurze dane autoryzacyjne (login i hasło) otrzymane od producenta FCA.
  7. Pamiętaj o tym, że Twój tester musi być podłączony do sieci wi-fi, aby móc pracować z systemami Security Gateway.

Zachęcamy do wejścia na specjalnie przygotowaną stronę internetową, gdzie dokładnie wyjaśnione są zasady korzystania z systemu Security Gateway https://www.snapon.com/gateway/eu-pl

Brak obsługi protokołu ethernet

Nowe pojazdy Volvo, Jaguar oraz Land Rover wykorzystują nowy protokół komunikacyjny DoIP. Obsługa tego protokołu nie jest możliwa przy użyciu standardowego okablowania 16 PIN testera diagnostycznego.  Platformy PDL3000 oraz PDL4000 nie obsługują  protokołu DoIP (ETHERNET)

 

Brak dostępu do usług sieciowych (biuletyny serwisowe)

Biuletyny serwisowe działają tylko przy aktywnym połączeniu internetowym oraz aktywnej licencji. Połącznie z siecią wifi można nawiązać i  sprawdzić w menu narzędziowym testera (NARZĘDZIA/USTAWIENIA/KONFIGURUJ WIFI. W prawym górny rogu ekranu znajdują się ikony aktywacji/dezaktywacji modułu WIFI oraz testu połączenia z usługami sieciowymi  SUN

Aby wszystkie usługi działały prawidłowo oprogramowanie  musi prawidłowo zakończyć wszystkie 5 kroków testowych (na zielono)

 

Wymagane użycie okablowania DoIP

Nowe pojazdy Volvo, Jaguar oraz Land Rover wykorzystują nowy protokół komunikacyjny DoIP. Obsługa tego protokołu nie jest możliwa przy użyciu standardowego okablowania 16 PIN testera diagnostycznego. Dlatego producent wprowadził nowy opcjonalny kabel 16 PIN  z elektroniką pozwalającą na obsługę komunikacji zgodną z nowym protokołem

 

Niemożliwe połączenie z usługami w chmurze

Aby skonfigurować usługę połączenia w chmurze tester  musi być połączony z internetem poprzez WIFI.  Sprawdź czy WIFI jest włączone i czy masz aktywne połącznie sieciowe. Dla skonfigurowanego połączenia ekran „POŁAĆZ Z USŁUGAMI w CHMIRZE  testera będzie zawierał unikalne informacje dla  konta w usłudze ALTUSDRIVE

Komunikat PDL – rejestracja

Urządzenie nie zostało zarejestrowane przy użyciu oprogramowania ShopStreamConnect. Zarejestruj urządzenie zgodnie z załączoną instrukcją skróconą lub skorzystaj z Video na Youtube. Niezarejestrowany tester ma możliwość komunikacji i diagnozy z pojazdami ale nie może być zaktualizowany. Nie ma tez dostępu do funkcji internetowych, wsparcia technicznego oraz przedłużonej gwarancji.

Komunikat aktualizacji ShopStreamConnect

Komunikat oprogramowania ShopStreamConnect informujący o potrzebie uruchomienia tej aplikacji z uprawnieniami administratora komputera PC z systemem MS WINDOWS. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę SSC na pulpicie komputera i wybierz „uruchom jako administrator”

Zakończenie Subskrypcji

Oprogramowanie informuje zakończeniu rocznego dostępu do serwera aktualizacji oprogramowania. Urządzenie pozostaje funkcjonalne (z wyjątkiem usług internetowych). Komunikat wygasa po ok 2 minutach. Po kilku dni można zamknąć komunikat od razu za pomocą przycisku „HOME” i potwierdzeniu aktywnej diagnozy pojazdu przyciskiem Y.

UWAGA: Urządzenie na które nie pobrano wszystkich opłaconych aktualizacji może pokazywać ten komunikat pomimo wciąż  aktywnej subskrypcji/licencji. Stan subskrypcji można zweryfikować za pomocą programu ShopStreamConnect (informacje o systemie).